Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 BV.


Rune Fjeldstad (1962)

Administrerende direktør


Rune Fjeldstad har vært administrerende direktør i SpareBank 1 BV siden mai 2015. Han er utdannet økonom og Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han har tidligere hatt lederstillinger i Sparebanken NOR, Postbanken og flere divisjonsdirektørstillinger i DNB. Han var også konsernsjef i Nets og deretter partner i konsulentselskapet Bene Agere.

Han har styreerfaring fra et 20-talls selskaper både nasjonalt og internasjonalt.Nåværende styreverv i BN bank, EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS, SpareBank 1 Betaling AS, SpareBank 1 Samspar AS og varamedlem i VBB AS (Vipps Bankaxept, BankID).

Antall egenkapitalbevis i BV: 61.736


Geir Årstein Hansen (1959)

Viseadministrerende direktør (ansvar for økonomi, finans og kredittstyring).


Geir Årstein Hansen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), med tilleggsutdanning fra BI i strategisk endringsledelse og High Performance Management.

Han har jobbet i banken siden 1988 i ulike lederstillinger, innenfor mange fagområder.

Før dette har han jobbet med eiendomsmegling og undervisning.

Han har lang styreerfaring og er i dag styreleder i Z Eiendom AS og varamedlem i Samarbeidende Sparebanker AS, Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA, Samarbeidende Sparebanker Bankinvest og SpareBank 1 Samspar AS.

Antall egenkapitalbevis i BV: 8.126

 


Marianne Sommerro Evensen (1970)

Direktør risikostyring, compliance og konsernadministrasjon


Marianne Sommerro Evensen er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).

Hun har jobbet i banken siden 2003, og hatt flere lederstillinger og fagansvar innenfor bedriftsmarkedet, prosjektadministrasjonen, risiko, compliance og konsernadministrasjonen.

Tidligere har hun 10 års erfaring fra revisjon og konsulentvirksomhet i KPMG og Møller & co, både som manager og fagansvarlig.Hun har styreerfaring som nåværende styresekretær i konsernstyret og tidligere som styremedlem i finansforetak. Har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i BV: 6.236


Lasse Olsen (1975)

Direktør Personmarkedet


Lasse Olsen er økonomiutdannet fra BI med spesialisering i informasjonsteknologi og ledelse.

Han har jobbet i banken siden 2008 og innehatt ulike lederstillinger i personmarkedsdivisjonen. Han har 15 års erfaring fra bank og finans, blant annet med formuesforvaltning, fagspesialist og banksjef. Tiltrådde stillingen som direktør Personmarked november 2015.

Han er i dag styreleder i EiendomsMegler 1 BV. 

Antall egenkapitalbevis i BV: 16.025


Stian Thomassen (1976)

Direktør bedriftsmarkedet


Stian Thomassen (født 1976) er siviølkonom og Master of Business and Economic (MBE) fra BI, samt Autorisert Finansanalytiker /Certified European Financial Analyst(AFA/CEFA) og Executive MBA fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH).

Han har lang fartstid i Nordea i ulike lederstillinger blant annet som banksjef for storkundeavdelingen i bedriftsmarkedet, før han kom til SpareBank 1 BV i 2016.

Han er i dag styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset BV og styremedlem i EiendomsMegler 1 Næringsmegling AS.

Antall egenkapitalbevis i BV: 8.695


Tonje Stormoen (1965)

Direktør forretningsstøtte

Tonje Stormoen er utdannet Diplomøkonom fra BI, med spesialisering i markedsføring og internasjonal ledelse. Har tilleggsutdanning i endringsledelse og prosjektledelse.

Hun har hatt flere tidligere lederstillinger, blant annet ulike direktørstillinger i Intrum Justitia AS, avdelingsbanksjef, leder for forretningsutvikling og markedsdirektør i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Ansatt i SpareBank 1 BV fra 2017.

Hun har styreerfaring fra ulike selskaper innen eiendomsmegling, finans, media og inkasso. Har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i BV: 8.282

Johan Hjerkinn (1970)

Direktør forretnings- og organisasjonsutvikling

Johan Hjerkinn er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen samt NHH Executive programmet «Strategisk forretningsforståelse».

Han har 20 år med bankerfaring fra Postbanken BA (1996-99) og DNB (1999-17) hvor av 15 år som leder med blant annet ansvar for strategi og større endringsprosjekter i DNB. Ble ansatt i BV i mai 2017.

Tidligere styremedlem i Netaxept AS (2004-08). Han har p.t ingen styreverv.

Antall egenkapitalbevis i BV: 12.408

 

* Alle antall Egenkapitalbevis i SpareBank 1 BV er oppgitt per 31.12.18