Ledelsen i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Per Halvorsen (1962), konsernsjef

Per Halvorsen har vært adm. banksjef i SpareBank 1 Telemark siden 2006 og ledet banken igjennom tre fusjoner. Han har mange års erfaring fra lederstillinger i Vesta Liv / Nordea Liv /Skandia og Vital Forsikring ASA / DnB Liv. Han har bred styreerfaring bl.a. som styremedlem og styreleder i SpareBank 1 Alliansen, BN Bank,  SpareBank 1 Markets, Eiendomsmegler 1 Telemark, Eiendomsmegler 1 i Næringsmegling og som styremedlem og styreleder i SpareBank 1 Forsikring. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Norges Markedshøyskole.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 13.687

Kontaktinformasjon: 934 07 441 eller e-post.

Geir Årstein Hansen (1959), viseadministrerende direktør

Geir Årstein Hansen er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH), med tilleggsutdanning fra BI i strategisk endringsledelse og High Performance Management.

Han har jobbet i banken siden 1988 i ulike lederstillinger, innenfor mange fagområder.Før dette har han jobbet med eiendomsmegling og undervisning. Han har lang styreerfaring og er i dag varamedlem i Samarbeidende Sparebanker AS, Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA, Samarbeidende Sparebanker Bankinvest og SpareBank 1 Samspar AS.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 9.464

Kontaktinformasjon: 913 22 137 og e-post.

Marianne Sommerro Evensen (1970), konserndirektør risikostyring, compliance og konsernadministrasjon

Marianne Sommerro Evensen er statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Hun har jobbet i banken siden 2003, og hatt flere lederstillinger og fagansvar innenfor bedriftsmarkedet, prosjektadministrasjonen, risiko, compliance og konsernadministrasjonen.

Tidligere har hun 10 års erfaring fra revisjon og konsulentvirksomhet i KPMG og Møller & co, både som manager og fagansvarlig. Hun har styreerfaring som nåværende styresekretær i konsernstyret og tidligere som styremedlem i finansforetak.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 7.574

Kontaktinformasjon: 950 45 324 og e-post.

Roar Snippen (1963), konserndirektør økonomi og analyse

Roar Snippen har vært banksjef økonomi og finans i SpareBank 1 Telemark siden 2012. Før dette var han adm. banksjef i Holla og Lunde Sparebank fra 2006 til banken ble innfusjonert i 2012. Før dette jobbet han i mange år i Storebrand med strategisk risikostyring og strategisk aktiva allokering, både i liv- og skadeselskapet. Han har flere års erfaring som styremedlem i Eika Forvaltning og er styremedlem i Skagerak Maturo Seed AS. Han har revisjonsutdannelse fra HSN og er samfunnsøkonom fra UiO.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 18.863

Kontaktinformasjon: 976 10 360 og e-post.

Marianne Thorsdal (1963), konserndirektør HR og organisasjonsutvikling

Marianne Thorsdal har vært banksjef HR og Organisasjon i SpareBank 1 Telemark siden fusjonen med Holla og Lunde Sparebank i 2012. Hun har mange års erfaring fra tilsvarende roller i privat og statlig sektor. Kjernekompetanser er ledelse, kultur, kommunikasjon og kompetanse. Hun har en samfunnsfaglig mastergrad med spesialisering på arbeidshelse.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 8.827

Kontaktinformasjon: 945 23 535 og e-post.

Johan Hjerkinn (1970), konserndirektør strategi og forretningsutvikling

Johan Hjerkinn er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen samt NHH Executive programmet «Strategisk forretningsforståelse».

Han har 20 år med bankerfaring fra Postbanken BA (1996-99) og DNB (1999-17) hvor av 15 år som leder med blant annet ansvar for strategi og større endringsprosjekter i DNB. Ble ansatt i SpareBank 1 BV i mai 2017. Tidligere styremedlem i Netaxept AS (2004-08).

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 2.481

Kontaktinformasjon: 402 03 431 og e-post.

Tonje Stormoen (1965), konserndirektør forretningsstøtte

Tonje Stormoen er utdannet Diplomøkonom fra BI, med spesialisering i markedsføring og internasjonal ledelse. Har tilleggsutdanning i endringsledelse og prosjektledelse.

Hun har hatt flere tidligere lederstillinger, blant annet ulike direktørstillinger i Intrum Justitia AS, avdelingsbanksjef, leder for forretningsutvikling og markedsdirektør i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Ansatt i SpareBank 1 BV fra 2017.

Hun har styreerfaring fra ulike selskaper innen eiendomsmegling, finans, media og inkasso.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 9.620

Kontaktinformasjon: 911 35 604 og e-post.

Arent Anfinsen (1970), konserndirektør bedriftsmarked

Arent Anfinsen har vært leder for bedriftsavdelingen i SpareBank 1 Telemark siden 2012. Han har erfaring fra lederstillinger i Storebrand og Statens Pensjonskasse, samt finansiell kompetanse fra stillinger i DnB Markets og Vital.

Han har styreerfaring bl.a. som styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset Sørøst-Norge AS og styremedlem i Eiendomsmegler 1 Næringsmegling. Arent er utdannet siviløkonom og MBA fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 7.465

Kontaktinformasjon: 481 02 547 og e-post.

Lasse Olsen (1975), konserndirektør personmarked

Lasse Olsen er økonomiutdannet fra BI med spesialisering i informasjonsteknologi og ledelse. Han har jobbet i banken siden 2008 og innehatt ulike lederstillinger i personmarkedsdivisjonen.

Han har 15 års erfaring fra bank og finans, blant annet med formuesforvaltning, fagspesialist og banksjef. Tiltrådde stillingen som direktør Personmarked november 2015 i SpareBank 1 BV. Han er i dag styreleder i EiendomsMegler 1 BV og Z-eiendom AS. 

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 17.363

Kontaktinformasjon: 922 45 084 og e-post.