Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Innskytervalg 2021

Hvert år avholdes det valg av medlemmer til Representantskapet, såkalt innskytervalg, også kalt kundevalg. Er du kunde i SpareBank 1 BV og over 18 år kan foreslå kandidater, og være med å stemme.

Innskytervalg: Annonse for 2021

Valgkomitèens innstilling: Innskytere 2021

 

Egenkapitalbeviseiervalg 2021

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 BV, torsdag 29. april kl. 18:00 (digitalt møte).

SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark har vedtatt å fusjonere, og sammen etablere SpareBank 1 Sørøst-Norge. I den forbindelse skal øvrige egenkapitalbeviseiere i SpareBank 1 BV velge 3 medlemmer til den «nye» bankens representantskap.

Innkalling til valgmøte 2021

Valgkomitèens innstilling: Egenkapitalbeviseiere 2021

 

Oppgaver

  • Valg av Representantskapets leder og nestleder for 4 år. Representantskapets leder velges blant de kundevalgte medlemmene
  • Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styre- og varamedlemmer
  • Valg av valgkomitéens leder og øvrige medlemmer- og varamedlemmer
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Representantskapet

Representantskapets medlemmer

Kundevalgte representanter:

Lars Ole Bjørnsrud (representantskapets leder)  
Inger Joh. Toset
Thale Knudsen
Kjell E. Nilsen
Bjørn Hoffstad
Ingebjørg Tollnes
Knut Holter

Tom Mello (representantskapets nestleder)
Kristin Storhaug

Inger Torild Jensen (varamedlem)
Petter Berg (varamedlem)
Torbjørn Fevang (varamedlem)

Egenkapitalbeviseiernes representanter:

Ole Vinje
Bjørn Solheim 
Reidun Sundal
Iver A. Juel
Torben Hedegart
Sindre Iversen
Bjørn R. Hellevammen
Petter Bjærtnes
Vigdis Askjem

Rolf Willy Nilsen (varamedlem)
Tom Ivar Iversen (varamedlem)

Ansattes representanter:

Britt Westlin
Helga V. Simonsen
Elin Røed
Henning Pedersen
Tom Stensrud
Kenneth Aashildrød

Tom Sørensen (varamedlem)
Hanne Gutterud (varamedlem)

Revisjon:

KPMG v/Svein Arthur Lyngroth

Valgkomitèen:

Bjørn R. Hellevammen, egenkapitalbeviseier/stiftelsen (leder) 
Svein Aaser, egenkapitalbeviseier (medlem)  
Lars Ole Bjørnsrud, kundevalgt (medlem) 
Inger Joh. Toset, kundevalgt (medlem) 
Tom Sørensen, ansattevalgt (medlem) 

Christine Lindefjeld, egenkapitalbeviseier/stiftelsen (varamedlem) 
Thale Knudsen, kundevalgt (varamedlem) 
Henning Pedersen, ansattevalgt (varamedlem)
Reidun Sandal, egenkapitalbeviseier (varamedlem) Se også