Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Oppgaver

  • Velge medlemmer til bankens styre
  • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
  • Velge medlemmer til bankens kontrollkomité
  • Velge medlemmer til bankens valgkomité
  • Vedta godtgjørelser for ovennevnte organer
  • Fastsette konsernets årsregnskap
  • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
  • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
  • Vedta opprettelse og nedleggelse av bankkontor

Representantskapets medlemmer

Kundevalgte representanter:

Lars Ole Bjørnsrud (generalforsamlingens leder)
Inger Joh. Toset
Thale Knudsen
Kjell E. Nilsen
Bjørn Hoffstad
Ingebjørg Tollnes
Knut Holter

Tom Mello (generalforsamlingens nestleder)
Kristin Storhaug
Inger Torild Jensen (varamedlem)
Petter Berg (varamedlem)
Torbjørn Fevang (varamedlem)

Egenkapitalbeviseiernes representanter:

Ole Vinje
Thor Strand
Grete E. Øvrum
Iver A. Juel
Torben Hedegart
Åsmund Skår
Bjørn R. Hellevammen
Petter Bjærtnes
Vigdis Askjem

Thoralf Ribe (varamedlem)
Rolf Willy Nilsen (varamedlem)
Tom Ivar Iversen (varamedlem)

Ansattes representanter:

Fredrik Thorsen
Thomas Engen
Tom Sørensen
Stine Skinlo
Inger Kristin Eide
Henning Pedersen
Vera G. Aulie (varamedlem)
Kjetil Myrvollen (varamedlem)

Revisjon:

KPMG v/Svein Arthur Lyngroth

Valgkomitèen:

Thor Strand (leder) 
Ole Vinje (medlem) 
Bjørn R. Hellevammen (medlem) 
Lars Ole Bjørnsrud (medlem) 
Inger Joh. Toset (medlem) 
Knut Holter (medlem) 
Fredrik Thorsen (medlem) 

Grete E. Øvrum (varamedlem) 
Thale Knudsen (varamedlem) 
Henning Pedersen (varamedlem) 


Protokoller fra representantskapsmøter

Innskytervalg 2019

Hvert år avholdes det valg av medlemmer til Representantskapet, såkalt innskytervalg, også kalt kundevalg. Er du kunde i SpareBank 1 BV og over 18 år kan foreslå kandidater, og være med å stemme.


Se også