Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Innskytervalg 2020

Hvert år avholdes det valg av medlemmer til Representantskapet, såkalt innskytervalg, også kalt kundevalg. Er du kunde i SpareBank 1 BV og over 18 år kan foreslå kandidater, og være med å stemme.

Valgkomitèens innstilling: Innskytere 2020

Innskytervalg: Annonse for 2020

 

Oppgaver

  • Valg av Representantskapets leder og nestleder for 4 år. Representantskapets leder velges blant de kundevalgte medlemmene
  • Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styre- og varamedlemmer
  • Valg av valgkomitéens leder og øvrige medlemmer- og varamedlemmer
  • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
  • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Representantskapet

Representantskapets medlemmer

Kundevalgte representanter:

Lars Ole Bjørnsrud (representantskapets leder)  
Inger Joh. Toset
Thale Knudsen
Kjell E. Nilsen
Bjørn Hoffstad
Ingebjørg Tollnes
Knut Holter

Tom Mello (representantskapets nestleder)
Kristin Storhaug

Inger Torild Jensen (varamedlem)
Petter Berg (varamedlem)
Torbjørn Fevang (varamedlem)

Egenkapitalbeviseiernes representanter:

Ole Vinje
Thor Strand
Reidun Sundal
Iver A. Juel
Torben Hedegart
Åsmund Skår
Bjørn R. Hellevammen
Petter Bjærtnes
Vigdis Askjem

Thoralf Ribe (varamedlem)
Rolf Willy Nilsen (varamedlem)
Tom Ivar Iversen (varamedlem)

Ansattes representanter:

Fredrik Thorsen
Tom Sørensen
Inger Kristin Eide
Henning Pedersen
Tom Stensrud
Kenneth Aashildrød

Britt Westlin (varamedlem)
Vera Gebuhr Aulie (varamedlem)

Revisjon:

KPMG v/Svein Arthur Lyngroth

Valgkomitèen:

Bjørn R. Hellevammen, egenkapitalbeviseier/stiftelsen (leder) 
Svein Aaser, egenkapitalbeviseier (medlem)  
Lars Ole Bjørnsrud, kundevalgt (medlem) 
Inger Joh. Toset, kundevalgt (medlem) 
Tom Sørensen, ansattevalgt (medlem) 

Christine Lindefjeld, egenkapitalbeviseier/stiftelsen (varamedlem) 
Thale Knudsen, kundevalgt (varamedlem) 
Henning Pedersen, ansattevalgt (varamedlem)
Reidun Sandal, egenkapitalbeviseier (varamedlem) Se også