Styret

Presentasjon av styret i SpareBank 1 BV


 • Øyvind Birkeland - styreleder
 • Heine Wang - nestleder
 • Gisle Dahn
 • Janne Sølvi Weseth
 • Kristin Søia Barkost
 • Thea Brøvig (varamedlem)
 • Angoline Berge Tobias (varamedlem)
 • Hanne Myhre Gravdal - ansattes representant
 • Geir Arne Vestre - ansattes representant
 • Britt Westlin (varamedlem)
 • Bente Klinkenberg (varamedlem)

Øyvind Birkeland- styreleder

TBA.

Heine Wang - nestleder

TBA.

Gisle Dahn

TBA.

Janne Sølvi Weseth

TBA.

Kristin Søia Barkost

Født 1954. Bedriftsøkonom. Har siden 1979 hatt sentrale roller innenfor økonomi, regnskap og administrasjon i flere selskaper tilknyttet Kongsberg Gruppen. Fra 2010 har Barkost stilling som direktør konsernregnskap i Kongsberg Gruppen ASA. Styremedlem i Sandsvær Sparebank fra april 2008 frem til fusjon samme år.

Thea Brøvig (varamedlem)

TBA.

Angoline Berge Tobias (varamedlem)

TBA.

Hanne Myhre Gravdal - ansattes representant

Født 1964. Diplomøkonom, samt Styrekompetanse del I og del II ved BI. Har jobbet i forskjellige stillinger hos flere aktører i bank-bransjen fra 1985-2004. Ansatt i SpareBank 1 BV i 2004. Styremedlem i banken fra april 2011.

Geir Arne Vestre - ansattes representant

TBA.

Britt Westlin (varamedlem)

TBA.

Bente Klinkenberg (varamedlem)

TBA.

 

 


Se også