Styret

Presentasjon av styret i SpareBank 1 BV


 • Øyvind Birkeland - styreleder
 • Heine Wang - nestleder
 • Kristin Søia Barkost - styremedlem
 • Gisle Dahn - styremedlem
 • Janne Sølvi Weseth - styremedlem
 • Hanne Myhre Gravdal - styremedlem ansattes representant
 • Geir Arne Vestre - styremedlem ansattes representant
 • Thea Brøvig - varamedlem
 • Angoline Berge Tobias - varamedlem
 • Bente Klinkenberg - varamedlem ansattes representant
 • Britt Westlin - varamedlem ansattes representant

CV

Øyvind Birkeland – styreleder

Født 1955. Bor i Larvik. Er utdannet siviløkonom. Han har bred erfaring fra bankvirksomhet og ledelse gjennom nesten 30 år, og har vært leder i blant andre Sparebanken Vestfold, Gjensidige NOR og DnB. Han har solid kompetanse både innen strategi, strukturell endring, finansiering og organisasjonsutvikling. 

Heine Wang – nestleder

Født 1963. Bor på Nøtterøy. Er utdannet jurist. Han har innehatt ulike styreverv inkludert tidligere president i NHO. Han er konsernsjef i Nokas, en virksomhet han har vært med å bygge opp, som i dag har en omsetning på ca 5 milliarder og 9000 ansatte i seks land. Han har vært styremedlem i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg fra 2015 og nestleder fra 2016 og frem til fusjonen med SpareBank 1 BV.

Kristin Søia Barkost - styremedlem

Født 1954. Bor i Kongsberg. Utdannet bedriftsøkonom. Har siden 1979 hatt sentrale roller innenfor økonomi, regnskap og administrasjon i flere selskaper tilknyttet Kongsberg Gruppen, og vært direktør konsernregnskap i Kongsberg Gruppen ASA. I dag er hun Manager HMS i samme selskap. Hun var styremedlem i Sandsvær Sparebank fra april 2008 frem til fusjon samme år, og har vært styremedlem i SpareBank 1 BV fra november 2008.

Gisle Dahn - styremedlem

Født 1959. Bor i Sandefjord. Utdannet siviløkonom, og sivilingeniør i petroleumsteknologi. Han har innehatt flere lederstillinger, blant annet daglig leder i A/S Thor Dahl og rådmann i Sandefjord kommune fra 2003-2017. Han var styreleder i SpareBank 1 BV i 2016 frem til i fusjonen med SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. 

Janne Sølvi Weseth - styremedlem

Født 1979. Bor i Kongsberg. Utdannet diplomøkonom med spesialisering i regnskap, skatt og avgift. I tillegg har hun utdanning i styrekompetanse fra BI. Hun har tidligere vært finansdirektør i Global Geo Services ASA, og er i dag økonomisjef i Kongsberg Defence Systems, div. Aerostructure. Hun var styremedlem i SpareBank 1 Buskerud Vestfold fra 1999-2001.

Hanne Myhre Gravdal – styremedlem ansattes representant

Født 1964. Bor i Sylling. Er utdannet diplomøkonom, og utdanning i styrekompetanse fra BI. Hun har jobbet innen bankbransjen hos flere aktører siden 1984, blant annet som filialleder i Sparebanken Øst. Hun har vært ansatt i SpareBank 1 BV siden 2004, og jobber som senior plasseringsrådgiver i privatmarkedet. Styremedlem i SpareBank 1 BV fra 2011. 

Geir Arne Vestre – styremedlem ansattes representant

Født 1964. Bor på Nøtterøy. Er utdannet diplomøkonom. Han har jobbet i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg siden 1989. Han har bred erfaring fra de fleste kunderettede avdelinger, og jobber i dag i bedriftsmarkedet som fagrådgiver i BM kreditt. Han har vært styremedlem i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg siden 2008.

Thea Brøvig - varamedlem

Født 1976. Bor i Oslo. Er utdannet jurist fra Oslo og London. Hun har bakgrunn som advokat hos Wiersholm og DLA Piper, og som dommerfullmektig. Jurist i ODIN Forvaltning AS fra 2011, deretter advokat i konsernjuridisk avdeling i SpareBank 1 Gruppen AS frem til august 2016. Er for tiden engasjert i familiens investeringsselskap.

Angoline Tobias - varamedlem

Bor i Oslo. Er juridisk og medisinsk utdannet. Hun er partner i Leading Edge AS, med spesialfelt leder - og organisasjonsutvikling, med bred erfaring som sparringspartner for styrer, eiere og toppledere. Tidligere direktør for Strategisk HR i Fønix AS. Daglig leder i Godt Brød. 

Bente Klinkenberg - varamedlem ansattes representant

Født 1972. Er utdannet i Økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Vestfold. Hun begynte i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg i 1993, og har blant annet vært filialleder to steder. I dag jobber hun som rådgiver i privatmarkedet.

Britt Westlin - varamedlem ansattes representant

Født 1961. Bor I Sandefjord.  Er utdannet innen økonomi, regnskap og finans, og fra Bankakademiet. Hun begynte i SpareBank 1 BV i 1980, og har vært innom mange ulike roller, blant annet som leder for betalingsformidling. I dag er hun regnskapsleder.

 


Se også