Styret

Presentasjon av styret i SpareBank 1 BV

Øyvind Birkeland (1955) Styreleder

Bor i Larvik. Er utdannet siviløkonom. Han har bred erfaring fra bankvirksomhet og ledelse gjennom nesten 30 år, og har vært leder i blant andre Sparebanken Vestfold, Gjensidige NOR og DnB. Han har solid kompetanse både innen strategi, strukturell endring, finansiering og organisasjonsutvikling. 

Heine Wang (1963) Nestleder

Bor på Nøtterøy. Er utdannet jurist. Han har innehatt ulike styreverv inkludert tidligere president i NHO. Han er konsernsjef i Nokas, en virksomhet han har vært med å bygge opp, som i dag har en omsetning på ca 5 milliarder og 9000 ansatte i seks land. Han har vært styremedlem i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg fra 2015 og nestleder fra 2016 og frem til fusjonen med SpareBank 1 BV.

Kristin Søia Barkost (1954) Styremedlem

Bor i Kongsberg. Utdannet bedriftsøkonom. Har siden 1979 hatt sentrale roller innenfor økonomi, regnskap og administrasjon i flere selskaper tilknyttet Kongsberg Gruppen, og vært direktør konsernregnskap i Kongsberg Gruppen ASA. I dag er hun Manager HMS i samme selskap. Hun var styremedlem i Sandsvær Sparebank fra april 2008 frem til fusjon samme år, og har vært styremedlem i SpareBank 1 BV fra november 2008.

Janne Sølvi Weseth (1979) Styremedlem

Bor i Kongsberg. Utdannet diplomøkonom med spesialisering i regnskap, skatt og avgift. I tillegg har hun utdanning i styrekompetanse fra BI. Hun har tidligere vært finansdirektør i Global Geo Services ASA, og er i dag økonomisjef i Kongsberg Defence Systems, div. Aerostructure. Hun har vært styremedlem i SpareBank 1 BV siden 2016.

Eric Sandtrø (1972) Styremedlem

Hovedeier og daglig leder i selskapet Fjellsport AS, . Han startet opp eget distribusjonsselskap (Norek) da han var ferdig på videregående skole, en virksomhet som etterhvert ble til Komplett. Han bygget opp selskapet fra 1992 og fikk av som CEO i Komplett i 2007. Selskapet hadde da vokst til å ha en omsetning på ca. NOK 2,7 mrd., med virksomheter i flere europeiske land. Under hans ledelse var Komplett børsnotert fra 2000 til 2007. Sandtrø har betydelig styrerfaring, blant annet fra Sandefjord Lufthavn (Torp), Sandefjord Bredbånd KF (pt nestleder) og er også medlem av styret i Jollyroom Group AB og Bagaren och Kocken AB i Gøteborg.

Hanne Myhre Gravdal (1964) Styremedlem ansattes representant

Bor i Sylling. Er utdannet diplomøkonom, og utdanning i styrekompetanse fra BI. Hun har jobbet innen bankbransjen hos flere aktører siden 1984, blant annet som filialleder i Sparebanken Øst. Hun har vært ansatt i SpareBank 1 BV siden 2004, og jobber som senior plasseringsrådgiver i privatmarkedet. Styremedlem i SpareBank 1 BV fra 2011. 

Geir Arne Vestre (1964) Styremedlem ansattes representant

Bor på Nøtterøy. Er utdannet diplomøkonom. Han har jobbet i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg siden 1989. Han har bred erfaring fra de fleste kunderettede avdelinger, og jobber i dag i bedriftsmarkedet som fagrådgiver i BM kreditt. Han har vært styremedlem i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg siden 2008.

Gisle Fauskanger
varamedlem

Angoline Dagny Berge Tobias (1976)
varamedlem

Bor på Nøtterøy. Er juridisk og medisinsk utdannet. Hun er partner i Leading Edge AS, med spesialfelt leder - og organisasjonsutvikling, med bred erfaring som sparringspartner for styrer, eiere og toppledere. Tidligere direktør for Strategisk HR i Fønix AS. Daglig leder i Godt Brød. 

Bente Klinkenberg (1972)
varamedlem ansattes representant

Er utdannet i Økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Vestfold. Hun begynte i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg i 1993, og har blant annet vært filialleder to steder. I dag jobber hun som rådgiver i privatmarkedet.

Gunnar Flåten
varamedlem ansattes representant


Se også