Ledelse

Styret

Presentasjon av styret i SpareBank 1 BV


  • Gisle Dahn - styreleder
  • Ole Vinje - nestleder
  • Kristin Søia Barkost
  • Janne Sølvi Weseth
  • Jon Einar Melbye 
  • Bjørn Solheim
  • Hanne Myhre Gravdal - ansattes representant
  • Ole Petter Skibdalen - ansattes representant

Gisle Dahn - styreleder

CV kommer.

Ole Vinje - nestleder

Født 1959. Handelsøkonom. Har siden 2007 vært konsernsjef i Komplett Group. Før dette var han konsernsjef i Torp Computing Group. Han har 30 års erfaring fra  IT – bransjen og har hatt flere ledende stillinger i blant annet IBM, Lantec, Atea og Itegra. Har vært styremedlem i banken siden april 2015.

Kristin Søia Barkost

Født 1954. Bedriftsøkonom. Har siden 1979 hatt sentrale roller innenfor økonomi, regnskap og administrasjon i flere selskaper tilknyttet Kongsberg Gruppen. Fra 2010 har Barkost stilling som direktør konsernregnskap i Kongsberg Gruppen ASA. Styremedlem i Sandsvær Sparebank fra april 2008 frem til fusjon samme år.

Janne Sølvi Weseth

CV kommer.

Jon Einar Melbye

Født 1970. Diplomøkonom. 5 års erfaring som leder for kjøpesentre. Drevet egen virksomhet i Elkjøp i Buskerud fra 1998 og er pt eier av 1 forretning på Kongsberg. Fra 2009 jobbet som eiendomsutvikler, og er medeier i flere eiendomsselskaper i Drammen og Kongsberg. Styremedlem i SpareBank 1 BV fra november 2008.

Bjørn Solheim

Født 1969. Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Lederutdanning fra IMD i Sveits. Erfaring som konsernadvokat fra Norske Skog og Danske Bank, samt fra flere advokatfirmaer i Oslo, blant annet fra Vogt & Wiig og Kluge. Har nå egen praksis i Drammen, i tillegg til å ha flere andre styreverv. Styremedlem i banken fra juni 2013.

Hanne Myhre Gravdal - ansattes representant

Født 1964. Diplomøkonom, samt Styrekompetanse del I og del II ved BI. Har jobbet i forskjellige stillinger hos flere aktører i bank-bransjen fra 1985-2004. Ansatt i SpareBank 1 BV i 2004. Styremedlem i banken fra april 2011.

Ole Petter Skibdalen

CV kommer.


Se også