Styret

Presentasjon av styret i SpareBank 1 BV


 • Øyvind Birkeland - styreleder
 • Heine Wang - nestleder
 • Gisle Dahn
 • Janne Sølvi Weseth
 • Kristin Søia Barkost
 • Thea Brøvig (varamedlem)
 • Angoline Berge Tobias (varamedlem)
 • Hanne Myhre Gravdal - ansattes representant
 • Geir Arne Vestre - ansattes representant
 • Britt Westlin (varamedlem)
 • Bente Klinkenberg (varamedlem)


Se også