Styret

Presentasjon av styret i SpareBank 1 BV

Finn Haugan (1953) Styreleder

Bor i Trondheim. Er utdannet siviløkonom fra BI. Siden 1991 har han vært konsernsjef/administrerende direktør i SpareBank 1 SMN (tidligere Sparebanken Midt-Norge). Har tidligere sittet i ledende stillinger i Forretningsbanken og Fokus Bank, sist som viseadministrerende direktør 1989–1991. Haugan innehar solid styreerfaring fra en rekke styreverv, blant annet som styreleder i SpareBank 1 Gruppen, styremedlem i Sparebankenes Sikringsfond, styremedlem i Leiv Eiriksson Nyskaping og styremedlem i Adolf Øiens Fond.

Heine Wang (1963) Nestleder

Bor på Nøtterøy. Er utdannet jurist. Han har innehatt ulike styreverv inkludert tidligere president i NHO. Han har vært konsernsjef i Nokas, en virksomhet han har vært med å bygge opp, som i dag har en omsetning på ca 5 milliarder og 9000 ansatte i seks land. Han har vært styremedlem i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg fra 2015 og nestleder fra 2016 og frem til fusjonen med SpareBank 1 BV.

Elisabeth Haug (1977) Styremedlem

Bor i Oslo. Er utdannet sivilmarkedsfører fra BI. Har strategisk og operativ ledererfaring fra digitale teknologiselskaper som VIPPS, der hun nå er COO (Chief Operating Officer). Var administrerende direktør i mCash før fusjonen mellom mCASH og VIPPS i 2017. Tidligere har hun innehatt ledende stillinger i FINN og Schibsted. 

Janne Sølvi Weseth (1979) Styremedlem

Bor i Kongsberg. Utdannet diplomøkonom med spesialisering i regnskap, skatt og avgift. I tillegg har hun utdanning i styrekompetanse fra BI. Hun har tidligere vært finansdirektør i Global Geo Services ASA, og er i dag økonomisjef i Kongsberg Defence Systems, div. Aerostructure. Hun har vært styremedlem i SpareBank 1 BV siden 2016.

Gisle Dahn (1959) Styremedlem

Bor i Sandefjord. Er utdannet sivilingeniør og siviløkonom. Er daglig leder av SpareBank 1 stiftelsen BV. Har ledererfaring både fra privat næringsliv og det offentlige, blant annet som rådmann i Sandefjord kommune i over 13 år. Dahn var styreleder i SpareBank 1 BV før fusjonen med SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg i 2017.

Hanne Myhre Gravdal (1964) Styremedlem ansattes representant

Bor i Sylling. Er utdannet diplomøkonom, og utdanning i styrekompetanse fra BI. Hun har jobbet innen bankbransjen hos flere aktører siden 1984, blant annet som filialleder i Sparebanken Øst. Hun har vært ansatt i SpareBank 1 BV siden 2004, og jobber som senior plasseringsrådgiver i privatmarkedet. Styremedlem i SpareBank 1 BV fra 2011. 

Geir Arne Vestre (1964) Styremedlem ansattes representant

Bor på Nøtterøy. Er utdannet diplomøkonom. Han har jobbet i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg siden 1989. Han har bred erfaring fra de fleste kunderettede avdelinger, og jobber i dag i bedriftsmarkedet som fagrådgiver i BM kreditt. Han har vært styremedlem i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg siden 2008.

Gisle Fauskanger
varamedlem

Pia Bjørntvedt Wøllo 
varamedlem

Bente Klinkenberg (1972)
varamedlem ansattes representant

Er utdannet i Økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Vestfold. Hun begynte i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg i 1993, og har blant annet vært filialleder to steder. I dag jobber hun som rådgiver i privatmarkedet.

Gunnar Flåten (1961)
varamedlem ansattes representant

Bor på Nykirke i Horten og er 58 år. Har bakgrunn fra Sjøforsvaret og er utdannet Bedriftsøkonom fra BI, Forsikringsøkonom med høyere forsikringseksamen fra BI, Autorisert finansiell rådgiver, Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer i Styreforeningen og til daglig Autorisert pensjonsrådgiver i bedriftsmarked.

Til sammen har Gunnar nærmere 30 års variert bakgrunn fra forsikring og finans.

Han sitter også i kommunestyret i Horten og har lang erfaring fra styrearbeid.


Se også