Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge


Finn Haugan (1953), styreleder

Haugan bor i Trondheim og er utdannet siviløkonom fra BI. Siden 1991 har han vært konsernsjef/administrerende direktør i SpareBank 1 SMN (tidligere Sparebanken Midt-Norge). Har tidligere sittet i ledende stillinger i Forretningsbanken og Fokus Bank, sist som viseadministrerende direktør 1989–1991. Haugan har de senere årene hatt en rekke styreverv innenfor finansbransjen og bl.a. ivaretatt roller som styreleder i SpareBank 1 Gruppen AS, Bankenes Sikringsfond, Finans Norge og Sparebankforeningen. I dag er han styreleder i Sinkaberg-Hansen AS Fiskeoppdrett, Norbit AS og Elekt AS, styrets nestleder i LL Holding og styremedlem i Okea ASA.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 30.000

Anne Berg Behring (1964), nestleder

Anne Berg Behring har vært styremedlem siden 2014. Fra 2019 var hun styreleder i SpareBank 1 Telemark frem til fusjon med SpareBank 1 BV i 2021. Hun er administrerende direktør i Coop Vestfold og Telemark SA, og har bred erfaring fra detaljhandel, eiendom og styrearbeid i Coop Norge. Hun er styreleder i COOP Norge SA. Hun har bachelor i økonomi og administrasjon fra BI.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 5.881

Elisabeth Haug (1977), styremedlem

Haug bor i Oslo og er utdannet sivilmarkedsfører fra BI. Hun har strategisk og operativ ledererfaring fra digitale teknologiselskaper som Vipps, der hun først var nestsjef og nå leder av det nyoppstartede Vipps Mobil AS. Haug var administrerende direktør i mCash før fusjonen mellom mCASH og Vipps i 2017.

Tidligere har hun innehatt ledende stillinger i FINN og Schibsted. Hun er også styremedlem i Farmasiet AS.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 2.700

Heine Wang (1963), styremedlem

Wang bor på Nøtterøy og er utdannet jurist. Han har innehatt ulike styreverv inkludert tidligere president i NHO. Han har vært konsernsjef i Nokas, en virksomhet han har vært med å bygge opp, som i dag har en omsetning på ca. 8,3 milliarder og 17.000 ansatte i seks land. Wang har vært styremedlem i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg fra 2015 og nestleder fra 2016 og frem til fusjonen med SpareBank 1 BV.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 27.000

Jan Erling Nilsen (1979), styremedlem

Jan Erling Nilsen har vært styremedlem siden 2017. Han er COO/CFO i Movement Group AS og var før dette COO/CFO i Borgestad ASA fra 2013 til 2015. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra EY i perioden 2006 til 2013. Han er utdannet som master i regnskap og revisjon fra BI og master i økonomi og administrasjon fra NHH.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 2.986

Frede Christensen (1961), styremedlem
(ansatterepresentant)

Frede Christensen bor i Skien og er ansatt representant til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge fra juni 2021, og er pt. nestleder tillitsvalgt i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Frede har lang og bred bankerfaring helt tilbake til 1982 og er Diplomøkonom fra BI i bankfag. I tillegg til eksamen i Norges Fondsmeglers Forbund sin autorisasjonsordning. Frede har vært leder for Verdipapirforetaket til Sparebanken Telemark siden 2007. Frede har vært leder for Prosessteam Plassering i SpareBank 1 Alliansen og i SamSpar, og jobbet som sensor I i autorisasjonsordningen AFR i SamSpar. Frede jobber i dag som formuesforvalter.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 9.651

Hanne Myhre Gravdal (1964), styremedlem (ansatterepresentant)

Gravdal bor i Sylling, er utdannet diplomøkonom, og har i tillegg utdanning i styrekompetanse fra BI. Hun har jobbet innen bankbransjen hos flere aktører siden 1984, blant annet som filialleder i Sparebanken Øst. Gravdal har vært ansatt i SpareBank 1 BV siden 2004, og jobber som senior plasseringsrådgiver i privatmarkedet.

Av eksterne verv sitter hun blant annet i kommunestyret og formannskapet i Lier. Hun har vært styremedlem i SpareBank 1 BV siden 2011.

Antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge: 6.871


Varamedlemmer styret:

  • Gisle Fauskanger
  • Geir Arne Vestre (ansatterepresentant)
  • Helga Marie Finsveen (ansatterepresentant)

Se også