Selskapsinformasjon

Navn på selskapet SpareBank 1 Sørøst-Norge
Besøksadresse SpareBank 1 Sørøst-Norge
Anton Jenssens gate 2
3125 Tønsberg
Postadresse SpareBank 1 Sørøst-Norge
Postboks 75
3101 Tønsberg
E-postadresse kundeservice@s1bv.no
Telefonnummer 915 02480 (fra utlandet: +47 915 02480)
Telefaksnummer (+47) 33 46 22 50
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 944521836
Tillatelse SpareBank 1 Sørøst-Norge har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90