Samtykker

Ønsker du relevante råd og gode tilbud på produkter som dekker dine ønsker og behov, kan vi gi deg det etter ditt samtykke. 

Samtykke gir og endrer du i din nettbank eller mobilbank. Du finner følgende tekster under Innstillinger og Om meg


Jeg ønsker å motta gode råd og tilbud digitalt

For å kunne gi råd og tilbud tilpasset deg i digitale kanaler, ber vi om ditt samtykke til elektronisk markedsføring. Dette betyr ikke at vi kontakter deg oftere, men at vi vil være mer relevante for deg. Du kan når som helst endre ditt samtykke i nettbanken eller mobilbanken.

Samtykket innebærer at du kan få råd og tilbud i digitale kanaler om alle typer produkter som leveres av oss og våre datter- og produktselskaper i SpareBank 1. Eksempler på digitale kanaler kan være epost, appene våre som du bruker, nettbanken, mobilbanken eller sms. Mer informasjon om dette finner du på SpareBank 1s nettsider under personvern.


Jeg vil at SpareBank 1 skal forstå hva jeg trenger

For å kunne tilpasse våre råd og tilbud best mulig, ønsker selskapene i SpareBank 1 å dele og benyttede opplysningene vi har om deg. Opplysningene dine kan bli lagret i et kunderegister for SpareBank 1, men vil ikke gis til andre. Dette trenger vi ditt samtykke til. Du kan når som helst endre ditt samtykke i nettbanken eller mobilbanken.

Samtykket omfatter deling og bruk av alle opplysninger SpareBank 1 har tilgjengelig om deg, med unntak av helseopplysninger og andre sensitive personopplysninger. Deling av opplysninger skjer både mellom banken din og bankens datterselskaper (f. eks. Eiendomsmegler 1), mellom banken din og bankens produktselskaper (f. eks. SpareBank 1 Forsikring) og mellom SpareBank 1s produktselskaper. En oversikt over disse selskapene finner du i nettbanken under Innstillinger - Mine samtykker, og på SpareBank 1s nettsider under selskapsinformasjon. Det deles ikke informasjon mellom de ulike bankene i SpareBank 1.

Det er banken din og de selskapene du har et kundeforhold til som har ansvaret for å behandle opplysningene om deg. Formålet med å dele dine kundeopplysninger er for å kunne gi deg råd og tilbud på tvers av produktkategorier vi tilbyr, som for eksempel sparing, lån, betalingsformidling og forsikring. Samtykket omfatter utveksling av tilgjengelig informasjon om deg. Dette inkluderer både dybdeopplysninger som eksempelvis transaksjons- og beholdningsopplysninger, og opplysninger om hvordan du benytter SpareBank 1s tjenester, eksempelvis apper, nettbank/mobilbank og våre nettsider. Vi bruker personprofiler for å tilpasse våre tilbud til deg. Med personprofil menes at vi kombinerer opplysninger om deg, og ut i fra disse knytter visse antakelser om din atferd, evner, preferanser eller behov. Personprofiler kan være sammenstillinger av opplysninger du har oppgitt, og ulike opplysninger vi registrerer om deg i løpet av kundeforholdet, inkludert opplysninger om atferd i SpareBank 1s kanaler, eksempelvis apper, nettbank/mobilbank og våre nettsider. Når vi benytter personprofiler, vil du motta lovpålagt informasjon iht.personopplysningsloven § 21.