Presse

SpareBank 1 BV er et regionalt finanskonsern og er gjennom SamSpar ett av seks medlemmer i SpareBank 1-alliansen.
SpareBank 1 er Norges nest største finansaktør.


Pressekontakter

Live Stensholt
Mediekontakt: Kommunikasjonssjef
+47 926 10 770
Rune Fjeldstad
Administrerende direktør
+ 47 900 79 017

Se også