Rune Fjeldstad
Administrerende direktør
+ 47 900 79 017