Søk støtte

Har du en god idé som gir nytte og glede til mange? ✅ 

Søk støtte fra SpareBank 1 Stiftelsen BV

SpareBank 1 Stiftelsen BV skal i sin utdeling av utbyttemidler ta hensyn til de distriktene som har bygget opp grunnfondet i tidligere SpareBank 1 BV.

I 2019 vil prosjekter som kommer barn og unge til gode bli prioritert. Gaver bør bidra til lokalt engasjement, utløse egeninnsats og gjerne inspirere til nye initiativ som vil kunne ha betydning for en større gruppe i lokalsamfunnet.

Søknadsperiode i 2019: 1. februar til 1. mars. 

SpareBank 1 Stiftelsen BV deler ut gaver i Buskerud og Vestfold. Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg deler ut gaver i Tønsbergregionen, som i 2019 har søknadsperiode fra 1. mars til 1. april.

Retningslinjer for
SpareBank 1 Stiftelsen BV

  • Prosjektet må ha allmennyttig karakter innen eksempelvis idrett, kultur eller lokalmiljø, og geografisk være innenfor vårt naturlige markedsområde i Buskerud og Vestfold, unntatt Tønsbergregionen* 
  • Tiltaket det søkes om støtte til skal ikke gå inn på oppgaver som naturlig er det offentliges ansvar. 
  • Prosjektet må etablere noe av varig verdi. Prosjekter som er basert hovedsakelig på en driftskostnad uten at det bygges noe av varig verdi, er ikke prioritert. 
  • Det kan søkes om nødvendig tilskudd for å realisere hele prosjekter, men det er også anledning til å søke til prosjekter der vår støtte inngår kun som deler av finansieringen. 

*Søknad sendes Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. For mer informasjon se sparebankstiftelsennt.no.

Stiftelsene

SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg er henholdsvis største og nest største eier i SpareBank 1 BV. 

Begge stiftelsene ble opprettet i forbindelse med fusjon mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Stiftelsene skal blant annet bidra til positiv utvikling i sine lokalsamfunn. Utdeling av stiftelsenes overskudd vil være et viktig bidrag for å nå dette målet.

Lag, foreninger og organisasjoner i nedre Buskerud og Vestfold kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. 

Lag, foreninger og organisasjoner i Tønsbergregionen kan søke gavemidler i regi av Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg. Søknader fra øvrige deler av Buskerud og Vestfold sendes til SpareBank 1 Stiftelsen BV.

Støtte fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

Stiftelsen støtter formålsbestemte tiltak innenfor kultur, idrett, frivillighet og kompetanse-/næringsutvikling som skal bidra til positiv utvikling i lokalsamfunnet i Tønsbergregionen.

Søknadsperiode i 2019: 1. mars til 1. april.


Lurer du på noe?

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre mottar du en e-post med bekreftelse.

Når får jeg svar på søknaden?

Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. Svar vil bli gitt i løpet av en måned.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi har et samfunnsansvar. Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede for mange.

Vi har de siste ti årene bidratt med flere titalls millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter.