Søk støtte

Har du en god idé som kan gi nytte og glede til mange? ✅ 


Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg har fokus på Tønsbergregionen med sine utdelinger. SpareBank 1 Stiftelsen BV deler ut gaver i Vestfold og tidligere Buskerud. 

SpareBank 1 Stiftelsen BV

Er du engasjert i ditt lokalmiljø?

Du kan i perioden 15. juni – 15. september 2021 søke om gaver fra SpareBank 1 Stiftelsen BV.

Prosjekter som kommer barn og unge til gode, bekjemper klimaendringer eller fremmer bærekraftige økosystemer vil bli prioritert. 

Søknader som gjelder bidrag til at foreninger kan engasjere trenere/instruktører med formell kompetanse kan prioriteres dersom det i søknaden helt klart fremkommer at engasjementet er for en tidsavgrenset/prosjektbasert periode og rettet mot barn og unges utvikling.

Retningslinjer for søknad og gavetildeling finner du på SpareBank 1 Stiftelsen BV sin hjemmeside.


Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg

Stiftelsen støtter prosjekter innenfor kultur, idrett, frivillighet og kompetanse-/ næringsutvikling. Vi er hele tiden på jakt etter gode idéer og tiltak som kan gjøre den flotte regionen til et enda bedre sted å bo og arbeid i.

Gå inn på stiftelsens hjemmeside for mer informasjon og oversikt over noe av det vi har vært med på å realisere.

Lurer du på noe?

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre mottar du en e-post med bekreftelse.

Når får jeg svar på søknaden?

Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. Svar vil bli gitt i løpet av 6 uker.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi har et samfunnsansvar. Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede for mange.

Vi har de siste ti årene bidratt med flere titalls millioner kroner i gaver og annen støtte til små og store prosjekter.