Søk støtte

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til lokalsamfunnene du og vi er en del av.


Der det er vilje, gir vi muligheter!

Vi ønsker å gi vårt bidrag tilbake til lokalsamfunnet du og vi er en del av. Derfor gir vi hvert år flere millioner kroner til lokale organisasjoner og tiltak som hver på sin måte bidrar til å gjøre regionen vår til et enda bedre sted å bo.

Lag og foreninger i Buskerud og Vestfold kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet.

Vi støtter med ulike summer fra vårt gavefond per prosjekt, innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Den årlige søknadsperioden er fastsatt til oktober for Gavefondet og mai for Ungdomsstipendet. Søknadsfrister vil bli annonsert senere.

Retningslinjer finner du i menyen under.


Retningslinjer for gavefondet

  • Prosjektet må ha allmennyttig karakter innen eksempelvis idrett, kultur eller lokalmiljø, og geografisk være innenfor vårt naturlige markedsområde i Buskerud og Vestfold. 
  • Tiltaket det søkes om støtte til skal ikke gå inn på oppgaver som naturlig er det offentliges ansvar. 
  • Prosjektet må etablere noe av varig verdi. Prosjekter som er basert hovedsakelig på en driftskostnad uten at det bygges noe av varig verdi, er ikke prioritert. 
  • Det kan søkes om nødvendig tilskudd for å realisere hele prosjekter, men det er også anledning til å søke til prosjekter der vår støtte inngår kun som deler av finansieringen. 
  • Bankens styre forbeholder seg retten til helt fritt å velge ut de prosjekter som mottar støtte. Styret kan likeledes innlede samtaler med forslagsstilleren for å søke å finne den riktige rollen for banken i det aktuelle prosjektet.

Lurer du på noe?

Hvordan vet jeg at søknaden er mottatt?

Når søknaden er sendt via søknadsskjemaet på nettsidene våre mottar du en e-post med bekreftelse.

Når får jeg svar på søknaden?

Alle søkere får svar enten i form av brev eller e-post. For høstens søknader, med frist 28. oktober, får du svar i løpet av november.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi har et samfunnsansvar. Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede for mange.

Vi har de siste ti årene bidratt med flere titalls millioner kroner i gave og støtte til små og store prosjekter.