Liv og helse

Personforsikring sikrer deg og familien din økonomisk trygghet hvis helsen skulle svikte.


Har du eller dine nærmeste vært utsatt for sykdom eller skade?

Hva har skjedd?

Vi hjelper deg når noe skjer. Meld forsikringskrav på nett eller ring oss på 02300. Du kan også få nyttige tips til hva du kan gjøre hvis noe har skjedd. Vi hjelper deg hele døgnet!