Selvvalgt motiv på Bankkort for barn avvikles

Grunnet liten etterspørsel, vil nysalg av selvvalgt motiv på Bankkort for barn bli avviklet f.o.m 01.04.17.

De som allerede har selvvalgt motiv på sine kort, beholder dette inntil kortet fornyes. Kortet vil da bli erstattet til kort med standardmotiv.