FATCA og CRS

I tiden fremover vil norske banker spørre sine kunder om de er skattepliktige i andre land enn Norge. Bakgrunnen for dette er innføringen av gjensidig skatterapportering mellom Norge og flere andre land.


Hva er FATCA?

Norge har inngått en avtale med USA om gjensidig skatterapportering. Avtalen er kjent som FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og rapportere amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA, til norske skattemyndigheter.

Hva er CRS?

Norge har inngått en avtale med andre land om tilsvarende gjensidig skatterapportering. Avtalen er kjent som CRS (Common Reporting Standard). Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og rapportere statsborgere i landene omfattet av avtalen, og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i landene, til norske skattemyndigheter.

Legal Entity Identifier

Legal Entity Identifier (LEI) er en global identifikator som brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i finansielle transaksjoner, og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Den internasjonale ordningen, Global Legal Entity Identifier System, er etablert etter initiativ fra G20-landene og Financial Stability Board. I praksis er det snakk om en 20-sifret kode som er unik for den enkelte juridiske enhet.SpareBank 1 BV har følgende LEI nummer: 5967007LIEEXZX4VQO21. 

Hva vil det si for kundene våre?

Personkunder

For deg som personkunde betyr dette at banken vil spørre om statsborgerskap og hvilke land du har skatteplikt til. Dersom du er skattepliktig til andre land, vil nødvendig informasjon bli videreformidlet til Skattedirektoratet. De vil foreta endelig oversendelse av relevant informasjon til disse landenes skattemyndigheter.

Det er viktig å besvare bankens henvendelser vedrørende dette, siden banken er forpliktet til å registrere informasjon på alle kunder.

Bedriftskunder

Rapporteringsplikten gjelder også for bedriftskunder. I praksis vil dette gjelde for selskaper hvor utenlandske eiere har mer enn 25 prosent eierandel. Undersøkelsen vil være tilsvarende den som gjøres for å identifisere reelle rettighetshavere etter hvitvaskingsregelverket.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål vedrørende FATCA eller CRS, kan du kontakte oss på e-post kundeservice@s1bv.no.

Les mer om FATCA og CRS på Skatteetatens hjemmesider.