Kundevalg

Innkalling til valgmøte for kundevalget i nye SpareBank 1 BV. I tråd med gjeldende vedtekter § 3-4 og Finansforetakslovens § 8-1 og 8-2 innkalles det herved til valgmøte for kunder.


Robbie Williams i Trondheim 1. august
Kjøp billetter til sommerens utsolgte konsert med Robbie Williams - The Heavy Entertaiment show!

Tid: 1. august 2017
Sted: Granåsen Arena, Trondheim
Pris: 875,- pr. billett

Slik kjøper du billetter:
 Send SMS til 02455 med kodeord ROBBIE og fullt navn slik det står på kredittkortet ditt. Kortet blir belastet for 2 stk billetter à kr 875,- og billettene kommer i posten. 


Onsdag. 30 november 2016, 18:00 i bankens lokaler, Jernbanealleèn 23/25, Sandefjord og Storgata 7, Kongsberg.

SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg planlegger en sammenslåing av de to bankene. Endelig beslutning skal fattes i respektive generalforsamlinger 26.10.16.

Navnet til den nye banken vil være SpareBank 1 BV. Under forutsetning om positive vedtak og senere godkjennelse fra myndighetene skal det velges medlemmer til generalforsamlingen i den nye, sammenslåtte banken.

Fra nåværende kunder i SpareBank 1 BV skal det velges 6 medlemmer og 2 varamedlemmer til den nye generalforsamlingen. Valgene gjelder for en periode på 4 år. 

I henhold til gjeldende vedtekter er sparebankens myndige kunder stemmeberettiget ved valg av kundenes representanter til bankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir èn stemme.

Valgkomitèens innstilling for valg til kundevalget vil bli kunngjort på sparebank1.no/bv og ved oppslag i banken senest èn måned før valget. Valgkomitèens innstilling vil også kunne fås ved henvendelse til banken.

Kunder som vil delta i valget må melde seg i banken innen mandag 28.11.d.å kl. 12:00. Gjennom kundevalget gis kundene medinnflytelse i driften av den nye banken. Stemmebrerettigede kunder oppfordres til å delta i valget.

 

Sandefjord, 20. oktober 2016
Thor-Morten Jacobsen
Generalforsamlingens leder