• Du kan bruke nett- og mobilbanken slik du gjør i dag. Om et halvt års tid kobler vi også sammen digitalbanken slik at du logger inn ett sted.