Renteendring

SpareBank 1 BV øker renten på boliglån med inntil 0,20 prosentpoeng. Samtidig økes renten på flere innskuddsprodukter.

De nye betingelsene er gjeldende fra 23. november 2016 på nye lån og fra 16. januar 2017 på eksisterende lån. Årsaken til justeringen er den siste tids økning i pengemarkedsrenten og konkurransesituasjonen.