Tidenes beste år i SpareBank 1 BV

SpareBank 1 BV leverer tidenes beste resultat noensinne. Fusjonspartner Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg leverer sitt nest beste.

- Jeg er meget godt fornøyd med at begge bankene har klart å levere et solid driftsresultat og samtidig gjennomført en vellykket fusjon i rekordfart, sier administrerende direktør Rune Fjeldstad.

God vekst

Finanskonsernet leverer samlet et årsresultat etter skatt på 395 millioner, som er 152 millioner bedre enn i året før. Konsernet har en egenkapitalavkastning på 11,2 %.

- Årsakene til det gode resultatet er positiv inntektsvekst og god vekst både på innskudd og boliglån. Veksten innenfor boliglån var 2 prosentpoeng høyere enn kredittveksten til norske husholdninger. I tillegg hadde vi meget tilfredsstillende resultat fra våre finansielle investeringer og god kostnadskontroll gjennom 2016, sier Rune Fjeldstad.

Vellykket fusjon

SpareBank 1 BV fusjonerte med SpareBank 1 Nøtterøy–Tønsberg, og bankenes generalforsamlinger ga sin tilslutning 26. oktober 2016, med virkning fra 2. januar 2017.

-  Jeg er imponert over hvordan begge bankene har evnet å skape verdier for kundene, samfunnet og eiere parallelt med fusjonsprosessen, sier Rune Fjeldstad, og forteller at den nye banken har kommet godt i gang på nyåret.

Målsettingen med fusjonen er å etablere en større bank med økt konkurransekraft som kan drive mer effektivt og gi kundene et bedre tilbud samtidig som det gir tryggere og mer attraktive arbeidsplasser for medarbeiderne. Det er en ambisjon om å bygge fundamentet til en bank som er større enn den fusjonerte banken, samt å skape en slagkraftig SpareBank 1 på Sør-Østlandet og posisjonere oss for fremtiden i denne delen av landet.


Kontakt: Adm. direktør Rune Fjeldstad, mobil: 90 07 90 17