• Den viktigste faktoren som påvirker hva markedet er villig til å betale for egenkapitalbevis, er forventingene til fremtidig inntjening.