• En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i banken vil bli beskrevet i prospektet når det er ferdig utarbeidet. Prospektet vil bli publisert på denne siden så snart det er klart.