Hva er personforsikring?

Personforsikring er en fellesbetegnelse på forsikringer som sikrer deg og familien din økonomisk trygghet hvis helsen skulle svikte. Det kan for eksempel være dekning av behandling i privat helsevesen, utgifter i forbindelse med sykdom, uføretrygd, erstatning for tap av inntekt og utbetaling ved dødsfall

Blant forsikringer til privatpersoner skiller man ofte mellom personforsikring og skadeforsikring

Eksempler på personforsikringer er:

Som hovedregel må man fylle ut en helseerklæring ved kjøp av personforsikringer. Du kan lese mer om våre personforsikringer her.