• Ulykkesdekningen er en personforsikring som gir rett til en engangsutbetaling ved død og ved invaliditet i henhold til invaliditetsgrad fastsatt av Omsorgs- og helsedepartementets sine tabeller.

    Det er en heltidsdekning (24/7) som også gjelder for familien hvis du har kjøpt familiedekning. Den dekker ulykkesskader ved utendørsaktiviteter og fritidsaktiviteter, og du er forsikret både på reise og ved hjemmeulykke.