• Meld fra til det lokale politiet.
    • Ta med politianmeldelsen og oppsøk deretter nærmeste ambassade eller generalkonsulat. De kan utstede et nødpass, så du kommer hjem.

    regjeringen.no finner du en oversikt over alle norske ambassader og konsulater.