Ole Andreas Thoresen
Banksjef bedriftsmarked region sør
Tlf. 907 36 111