• Du kan enkelt endre trekkdato i nettbanken. Logg inn og velg lån – under detaljer finner du mulighet til å endre dato. Du kan endre inntil 30 dager frem i tid fra forfallsdatoen. 

    Har du flexilån er trekkdato for renter alltid månedskiftet