• Gammel kundeavtale
    Bruttofond ODIN Aksje C har forvaltningshonorar 1,50 %.

    Ny kundeavtale
    Nettofond ODIN Aksje C har forvaltningshonorar 0,75 %. Formidlingshonorar på 0,50 % gir en totalpris på 1,25 %.