• Nei, det er ingen gebyrer for å opprette aksjesparekonto. Kostnader på fond (årlig forvaltningsgebyr) og kjøp/salg av aksjer og egenkapitalbevis er de samme innenfor aksjesparekonto som utenfor. Se prisliste. Velger du å flytte nåværende aksjer og fond innenfor fredningsperioden (denne varer til 1. desember 2018) er dette skattefritt.