• Nei, det er ingen gebyrer for å opprette aksjesparekonto. Kostnader på fond (årlig forvaltningsgebyr) og kjøp/salg av aksjer og egenkapitalbevis er de samme innenfor aksjesparekonto som utenfor. Se prisliste. Velger du å flytte nåværende aksjer og fond innenfor fredningsperioden (denne varer til 1. desember 2018) er dette skattefritt. 

    Tidsfrister for flytting

    Muligheten for å flytte sparingen din til aksjesparekonto hos oss, uten at du må betale skatt er nå stengt for 2018. 

    Regjeringen vurderer å forlenge overgangsordningen for skattefri flytting ut 2019. Forslaget vil trolig bli vedtatt i Stortinget i desember 2018. Dersom dette blir vedtatt får du ett år til på deg til å flytte aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis inn til aksjesparekonto skattefritt.