Pensjonssparing i urolige tider

Koronakrisen har sakte sluppet sitt grep på verdensmarkedet, selv om de økonomiske konsekvensene vil fortsette å prege Norge og en rekke andre land i tiden fremover. Mange har opplevd svingninger vi ikke har sett siden finanskrisen i 2008 og blitt kjent med en av fondssparingens realiteter: det går periodevis opp og ned.


Hva har skjedd?

Koronakrisen har nå blitt en av de verste krisene vi har sett siden «the great depression» på 30-tallet. Nærmest over natten gikk de fleste politikere og økonomer fra å ha en avventende holdning til  full panikk og hele økonomier stoppet opp pga tiltak mot smittespredning. Enkelt forklart er en økonomi en sum av transaksjoner. Når transaksjonene stopper opp forsvinner betalingsevnen og verdien av aksjer og andre finansielle produkter faller drastisk. Likevel er det sektorer som har opplevd vekst. Helse- og teknologisektoren har så langt stått sterkt gjennom Koronakrisen. Vi har også sett et velfungerende samarbeid mellom politikerne og næringslivet, som har resultert i historiens største hjelpepakker.

 

Hva skjer nå?

Optimismen er smått tilbake og i den siste tiden har markedet steget mer enn det har gjort de siste 100 årene. Mange land, Norge inkludert, har god kontroll på smitten som gjør at stadig flere bedrifter kan åpne. 

 

Hva har vi lært?

Vi har først og fremst fått bekreftet gammel lærdom. Det lønner seg å sitte stille i båten når det svinger.

"Mange tenker at det er lurt å endre investeringsvalg og selge ut aksjeandeler til fordel for renter, men dette er noe vi generelt frafårder. Tanken er god, men vi ser at man sjelder treffer riktig i markedet, som resulterer i at man selger billig og kjøper dyrt senere", forklarer Lena Elisabet Sparr, leder Kapitalforvaltning i SpareBank 1 Forsikring. 

 

Hva er viktig å huske på fremover?

  • Pensjonssparing er av natur langsiktig sparing og det er viktig å huske på at en urolig periode vil ha en liten innvirkning på en spareperiode som skal gå over flere år. Verdisvingninger i aksjemarkedet er helt normalt og grunnen til at du får bedre avkastning over tid. Dette tar vi høyde for i vår investeringsstrategi og i vår rådgivning.
  • Spareprofilen du har valgt passer på at avtalt fordeling mellom aksjer og renter opprettholdes over tid. Dette betyr økt langsiktig avkastning fordi aksjer kjøpes billig (når kursene faller) og selges dyrt (når kursene stiger).

 

Verdiutvikling og referanseindeks

Under ser du utviklingen til porteføljene 100% Aksjer og Moderat 50%. Grafen viser at verdien kan svinge mye i perioder og med en høy aksjeandel er det ikke uvanlig at verdien svinger opp mot 15-20%. Likevel ser man at det gir avkastning over tid. Derfor er det viktig å ikke ha et kortsiktig fokus, på et produkt som har en lang sparehorisont.

Verdiutvikling av porteføljen 100% Aksjer

Referanseindeksen er et verktøy som brukes til å måle porteføljens prestasjon og består av et representativ utvalg av selskaper.

Verdiutvikling av porteføljen Moderat 50%

Referanseindeksen er et verktøy som brukes til å måle porteføljens prestasjon og består av et representativ utvalg av selskaper.

Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.