IT og teknologi

Trenden innen IT og teknologi er økt digitalisering og globalisering. Dette stiller store krav til bedriften din som raskt må kunne tilpasse seg endringer i markedet.


Hvorfor skal du velge oss?

Mange starter opp nye bedrifter innen IT og teknologi, men å lykkes er ikke alltid like enkelt. Vi har forståelse for at ikke alle er fødte økonomer og at det kan være krevende å styre økonomien. 

Hos oss får du verktøy, tips og råd som gjør det enkelt å nå målene dine og holde oversikten. Du velger selv hvor aktiv du vil være. Har du en travel hverdag og ønsker at ting bare går på skinner, finner vi løsninger som er både effektive og enkle å forstå.

Tenker du på å starte egen bedrift?

Det å stå på helt egne bein kan være utfordrende, men har du gründerånden og gjør gode forberedelser er det ingenting som står i veien for suksess. For å komme i gang må du først etablerere firmaet, få deg konto, nettbank/mobilbank og tilpassede løsninger for inn og utbetalinger. Har du ansatte, trenger du også pensjon- og yrkesskadeforsikringer. Vi hjelper deg med alt dette og gode råd på veien mot ny bedrift.

Hva trenger du i en oppstartsfase?

Har selskapet ansatte?

Har du ansatte er du pålagt å opprette en skattetrekkskonto. Alle bedrifter må også spare til pensjon for sine ansatte. I tillegg må du ha yrkesskadeforsikring hvis noen blir syke eller skader seg på jobben.

Har selskapet eiendeler?

Da vil du ha behov for eiendelsforsikring. Bedriften bør også tegne en ansvarsforsikring. Hvis bedriften din må betale store summer for skade som har skjedd på en person eller ting, vil en slik forsikring dekke det økonomiske tapet og sikre at bedriften kan leve videre. 


Sjekk om du kan få tilskudd

Det finnes flere muligheter for å søke om tilskudd for en bedrift i oppstartsfasen:

  • Skattefunn gir fradrag for kostnader til forskning og utvikling.
  • Innovasjon Norge gir støtte gjennom de to ordningene IFU (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter) og OFU (Offentlige forsknings- og utviklingskontrakter).

Hva gjør du mens du venter på tilskudd?

Hvis du får støtte, tar det tid fra tildelingen skjer til du får utbetalingen på konto. I denne perioden vil bedriften ha behov for mellomfinansiering. Det kan vi i banken hjelpe deg med.

Hva trenger du i en vekstfase?

Etter som bedriften vokser endrer behovene seg. Kanskje du trenger driftsfinansiering, investeringslån, forsikring, bankgarantier eller valutakontoer? Du trenger sannsynligvis effektive betalingsløsninger? Alt dette kan vi selvfølgelig hjelpe deg med!