Viktige forhold ved generasjonsskifte og salg av virksomhet.

Sammen med Sparebank 1 Regnskapshuset SMN inviterer vi til frokostmøte med tema generasjonsskifte og salg av virksomhet. Det er en rekke forhold du må vurdere, alt fra hva som er best for familiefred og fordeling av arv, til hvordan minimere samlet skatt og avgift. Vi vil også komme inn på hvordan ivareta og øke bedriftens verdier, herunder gode råd knyttet til forberedelser ved salg av virksomheten og verdsettelse av selskap.

Tid: 27. april kl. 08.30-10.00
Sted: SpareBank 1 Gudbrandsdal, Storgata 54, Lillehammer

Det blir enkel servering av kaffe og boller.

Program:
Hva er viktig å vurdere ved et generasjonsskifte?v/ Kirsti Mulstad, spesialrådgiver skatt, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Forberedelser til salg av virksomhet og verdsettelse av selskapv/ Sondre Slørdal, senioranalytiker transaksjonsrådgivning, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Arrangementet er gratis for kunder i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN og SpareBank 1 GudbrandsdalVi ser frem til å se deg der.

Møteleder
Harald Løvdal, leder fagtjenester SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Har du allikevel ikke muligheten til å være med, så meld i fra her.