Hva er jeg ansvarlig for å rapportere selv?

Du er selv ansvarlig for utarbeidelse av regnskapet og innsendelse av all offentlig rapportering som til enhver tid gjelder din bedrift.