• For å gjøre dette selv trenger du modulen for skatterapportering og årsoppgjør. Denne kan du bestille som en tilleggstjeneste i bestillingen.