• Hva er et pensjonskapitalbevis?
  Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon som du får med deg når du slutter i en bedrift med en innskuddsbasert pensjonsordning. Pengene utbetales som en del av din samlede pensjonsutbetaling.

  Hva er forskjellen på et pensjonskapitalbevis og en fripolise?
  Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere arbeidsforhold i en bedrift med innskuddsbasert pensjonsordning. Fripolise er en pensjonsrettighet du har fra et tidligere eller nåværende arbeidsforhold i en bedrift med en ytelsesbasert tjenesteordning.

  Kan jeg slå sammen pensjonskapitalbevisene mine?
  Hvis du har flere pensjonskapitalbevis lønner det seg å slå sammen disse. Da unngår du unødvendige gebyrer. Pensjonskapitalbevis fra kollektiv livrente kan ikke slås sammen pensjonskapitalbevis fra innskuddspensjon.

  Hva er belastet forvaltningshonorar?
  Prisen til fondsforvalter. Honoraret er trukket fra fondskursen.

  Når kan pensjonskapitalen utbetales?
  Pensjonskapitalen kan utbetales fra det året du fyller 62 år, eller tidligere avtalt alder. Utbetalingen skjer månedlig over minimum 10 år fra det året du velger å ta ut pensjon. Hvis den årlige pensjonen er mindre enn 20 % av folketrygdens grunnbeløp (93.634 kroner) når utbetalingen skal starte, blir utbetalingstiden kortet ned slik at årlig pensjon øker.

  Kan jeg selv spare videre på et pensjonskapitalbevis?
  Det er ikke mulig å spare videre på et pensjonskapitalbevis.

  Hvordan kan jeg flytte pensjonskapitalbevis til SpareBank 1?
  Fyll ut dette elektroniske flytteskjemaet.

   

  Spesielt for LOfavør Pensjonskapitalbevis

  Hva skiller LOfavør Pensjonskapitalbevis fra vanlig pensjonskapitalbevis hos SpareBank 1?
  Som medlem av et LO-forbund får du de beste vilkårene til SpareBank 1. LOfavør Pensjonskapitalbevis gir deg

  • Lavere forvaltningskostnader – Eksakt pris avhenger av din alder og medfølgende aksjeandel, men er i snitt 34 % lavere enn for et pensjonskapitalbevis i SpareBank 1 med ordinære vilkår.
  • Garanti mot negativ avkastning i utbetalingsperioden, tidligst fra 62 år.


  Koster det noe å flytte til LOfavør Pensjonskapitalbevis?

  Det er kostnadsfritt å flytte pensjonskapitalbevis til SpareBank 1. Fyll ut dette elektroniske flytteskjemaet.