Egen pensjonskonto

De nye reglene om egen pensjonskonto er lovbestemt og innebærer at dine ansatte vil få samlet all sin innskuddspensjon, både fra dagens avtale, og det som de ansatte har tjent opp hos tidligere arbeidsgivere, på én konto.

Ikon nettbank bedrift underavtale

Bedre oversikt over egen pensjon da alt er samlet på ett sted.

Mer effektiv forvaltning.

Ikon, sparegris

Ansatte får med seg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder.

Det forventes at de nye reglene for egen pensjonskonto blir innført 1. januar 2021.

De ansatte kan selv velge hvor de vil ha pensjonen sin

De har tre muligheter:

1. Passivt samtykke – Den ansatte foretar seg ikke noe 

Pensjon opptjent hos tidligere arbeidsgivere flyttes automatisk inn i egen pensjonskonto. Da samles pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsforhold på én pensjonskonto hos oss (pensjons-leverandøren som arbeidsgiveren har valgt).

2. Reservasjon – Tidligere oppspart kapital flyttes ikke inn i egen pensjonskonto

Den ansatte tar et aktivt valg om ikke å samle tidligere opptjent pensjon hos pensjons-leverandøren som nåværende arbeidsgiver har valgt. Tidligere opptjent pensjon holdes adskilt fra nåværende pensjonsopptjening og kan fritt plasseres hos annen pensjonsleverandør.

3. Selvvalgt – Nåværende og tidligere sparing kan flyttes

Nåværende og eventuelt tidligere opptjent pensjon flyttes til en pensjonsleverandør som den ansatte selv har valgt.

Hva betyr dette for din bedrift?

Administrasjon av bedriftens pensjonsavtale blir som i dag.

Du vil fortsatt få faktura for alle ansatte månedlig, selv om noen ansatte skulle velge å flytte sparingen til alderspensjon til en selvvalgt leverandør. Som pensjonsleverandør sender vi videre pensjonsinnskuddet til den leverandøren dine ansatte har valgt.

Bedriftens kostnader blir i hovedtrekk som i dag. Det er ingen ekstra kostnader i forbindelse med oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold.

Nye regler sier at ansatte får med seg oppspart pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder. Bedrifter som har ansatte i korte perioder kan dermed få noe høyere pensjonskostnader. Det er ikke endringer i opptaksreglene knyttet til alder og stillingsprosent, det vil si at ansatte som er under 20 år og ansatte som har mindre enn 20 % stilling skal fortsatt holdes utenfor pensjonsavtalen hvis ikke bedriften selv har avtalt andre regler. 

Informasjon til de ansatte er bedriftens ansvar, men vi gjør det enkelt for deg!

Ansatte er avhengig av å få informasjon som viser:

  • Hvilke valg de har og konsekvenser som følger av passivt samtykke og selvvalgt egen pensjonskonto
  • Tilgjengelige investeringsvalg
  • Risiko
  • Forventet avkastning og omkostninger

SpareBank 1 vil bistå med fullstendig informasjonsmateriell, slik at bedriften og de ansatte er godt forberedt når de nye reglene trer i kraft.

Hvem gjelder egen pensjonskonto for?

Egen pensjonskonto gjelder for ansatte som har innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Det gjelder også for ansatte som har gammel IPS og IPA.

Det omfatter ikke ytelsespensjon, hybridpensjon, offentlig tjenestepensjon, fripoliser, IPS og annen privat pensjonssparing.