AvtaleGiro

Med AvtaleGiro sørger vi for at dine kunders regninger betales direkte fra konto til deg på forfallsdato. 

  • Større andel kunder betaler ved forfall
  • Bedriften mottar elektronisk informasjon om innbetalingen
  • Mindre manuell håndtering av innbetalinger

Fordeler for deg og din bedrift

AvtaleGiro passer for alle med en fast kundemasse, og som mottar regelmessige innbetalinger. 

  • Automatisk trekk av faste regninger gjør det enklere for bedriftens kunder.
  • KID følger alltid transaksjonen.
  • Bedre grunnlag for likviditetsstyring ved at pengene kommer inn på konto til forfall.
  • Færre purringer og mindre tap på manglende innbetalinger.

Bruk både AvtaleGiro og eFaktura

Kunder som bruker AvtaleGiro og har nettbank, kan også inngå avtale om eFaktura. Ved å bruke begge tjenestene, blir regningene automatisk betalt på forfallsdato, og varsel om kommende betalinger sendes direkte til kundens nettbank via eFaktura.  

Dersom din bedrift tilbyr denne kombinasjonen, kan kunden enkelt opprette to avtaler i samme prosess.