Borettslag- og sameieforsikring

Borettslag- og sameieforsikring (boligbyggforsikring) er skreddersydd for bygninger tilknyttet borettslag og sameier. 

Forsikringen dekker tap av husleie ved skade.
Garantert hjelp 24 timer i døgnet.
Dekning av vannskade som følge av utett våtrom eller utett tak.

Hva dekker borettslag- og sameieforsikring?

Du kan velge mellom to ulike dekninger. I tillegg kan du utvide med tilleggsforsikringer og forsikringssummer som vi tilpasser ut ifra bedriftens behov.

Dekninger Standard Topp
Brannskader
Vannskader
Tyveri- og hærverksskader
Snøtyngde og takras
Knust/sprukket bygningsglass og skade på vask/toalett (sanitærporselen)
Svikt i bygningens bærende konstruksjon
Hageanlegg
Naturskader (skred, storm, flom m.m.)
Huseieransvar
Yrkesskade på ulønnet arbeidskraft
Ulykke med dugnadsdeltakere og barn under 12 år på lekeplass
Husleietap
Riving og rydding
Offentlige bestemmelser (kalt påbud)
Styreansvarsforsikring  
Vannskade på grunn av utett tak  
Kunst/utsmykning  
Maskinskade  
Rettshjelp  
Kriminalitet  
Kunstnerisk utsmykning  
Tap av gass, vann eller annen væske  
Skadedyr  
Veggedyr  
Skader etter håndverkerfeil, i inntil 10 år  

Boligsjekken

Boligsjekken er et fint verktøy for deg som bor i borettslag eller sameie. Bruk boligsjekken til å kartlegge og få oversikt over risikoer. Slik kan du bidra til å forebygge skader og gjøre sameie/borettslaget tryggere for alle.
 


Produktinformasjon (IPID)

Vilkår og IPID

Har dere borettslags- og sameieforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

Hva er IPID?

 

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring.