Bussforsikring

Forsikring av buss for bedrifter dekker den obligatoriske ansvarsforsikringen for registrerte busser. I tillegg kan bedriften tilpasse og utvide forsikringen.

Dekker sjåføren og passasjerene.
Psykologisk førstehjelp.
Kan dekke avbruddstap og godsansvar.

Hva dekker bussforsikring?

Forsikringen dekker personskade og skade på bussen. Du kan velge mellom ansvar, delkasko og kasko med tilleggsdekninger.


Dekninger Ansvar Delkasko (minikasko) Kasko
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Psykologisk førstehjelp (inntil 10 timer )
Rettshjelp
Brann  
Tyveri og hærverk på grunn av tyveri  
Glasskade  
Veihjelp  
Fastmontert tilleggsutstyr (inntil 30.000 kr)  
Originale ekstra dekk/felger  
Ting som er oppbevart i bussen  
Skade på egen buss ved kollisjon, velt eller utforkjøring    
Hærverk    

Tilleggsdekninger
     
Avbruddstap (ventetid på grunn av skade) i inntil 45 dager  
Godsansvarsforsikring
Fastmontert tilleggsutstyr over 30 000 kroner

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har dere bussforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for din bedrift. 

Hva er IPID?

Prøveskiltforsikring

Vi tilbyr forsikring for årsprøvekjennemerke til forhandlere som driver med demonstrasjonskjøring og trenger prøveskilt for uregistrerte kjøretøy som må ha ansvarsforsikring etter loven. Du kan velge mellom ansvar, delkasko og kasko.


meld skade kriminalitetsforsikring

Har du hatt uhell eller skade på bussen?