Næringsbyggforsikring

Denne forsikringen er skreddersydd for bygninger hvor det drives næringsvirksomhet, fra mindre bygninger som klubbhus og forretningsbygg, til større bygninger som kontor og varehus.  

 • Standardforsikringen dekker de vanligste skadene. Velger du Toppforsikringen, dekkes i tillegg kunstnerisk utsmykning og maskinskade.
 • I tillegg til selve bygget dekkes også erstatningsansvaret eier av bygget kan pådra seg.
 • Hjelp 24 timer i døgnet ved skade.

Hva dekker forsikringen? 

Bedriften kan velge mellom to forskjellige dekninger, standardforsikring og toppforsikring.

Standardforsikringen dekker

 • Brannskader
 • Vannskader
 • Tyveri og hærverkskader
 • Naturskader (skader etter skred, storm, flo med mer)
 • Huseieransvar - erstatningsansvar som eier av bygget kan pådra seg
 • Yrkesskade ulønnet arbeidskraft – erstatningsansvar som følge av lov om yrkesskadeforsikring for ulønnet person

Toppforsikringen dekker i tillegg

Hvis du velger å utvide med toppforsikring, øker flere av forsikringssummene.

I tillegg omfatter toppforsikringen skade på maskiner i bygningen.

Du får dekket kunstnerisk utsmykning og tap av verdipapirer. Du får også erstatning hvis bygget mister vann- eller gassforsyning etter en skade.


Tilleggsforsikringer

Basisforsikring brann
Brannforsikring på enkle bygninger som for eksempel uthus, skur, garasje og lignende hvor brannforsikring vil være tilstrekkelig. 

Andre tilleggsdekninger

 • Husleietap
 • Rivning/rydding
 • Offentlig påbud
 • Kunstnerisk utsmykning utover det som dekkes av toppforsikringen

 


Snarveier