Kontoutskrift pensjon

Her finner du alt du trenger å vite om kontoutskriften til bedriften.

Forklaring til postene i kontoutskriften

Kontoutskriften viser bevegelser på avtalen i løpet av året. Her er en liste med forklaringer til de enkelte postene i kontoutskriften til bedriften.


Gjør endringer direkte på nett

I kundeportalen får du oversikt over bedriftens avtaler. Du kan gjøre endringer og se dokumenter som tilhører pensjonsavtalen. 

Har du mye penger på innskuddsfondet/premiefondet? Disse kan brukes til å dekke fremtidige fakturaer - gjør det her!

Bærekraftig avkastning for en trygg fremtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning, og kjernen i våre forvaltningsstrategier er å sikre en langsiktig og solid avkastning uten at din pensjon utsettes for unødvendig risiko. 

Les mer om ansvarlig forvaltning.

 

Takk for gode tilbakemeldinger!

Vi er stolte og takknemlinge for igjen å ha blitt kåret til selskapet med de mest fornøyde tjenestepensjonskundene i Norge. 

Bedriftspensjonsbarometeret er Norges største og ledende kundeundersøkelse på markedet for bedriftspensjon. Aalund er eneste leverandør av årlig kundetilfredshetsundersøkelse innen tjenestepensjon i Norge, som ikke er bestilt av en av leverandørene.

Les mer om Aalund undersøkelsen.Hva lurer andre på?