Kontoutskrift pensjon

Her finner du alt du trenger å vite om kontoutskriften for pensjon, enten du sparer privat, har en fripolise, pensjonskapitalbevis eller er ansatt i en bedrift.

Få full oversikt over pensjonen din i dag

Logg inn og få oversikt over pensjonsavtalene dine og se kontoutskriften din. Her kan du sjekke hva slags avtale du har. Du kan også administrere kundeforholdet ditt, kjøpe pensjonskonto eller flytte pensjonskapitalbevis.

Forklaring til postene i kontoutskriften


Bærekraftig avkastning for en trygg fremtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning, og kjernen i våre forvaltningsstrategier er å sikre en langsiktig og solid avkastning uten at din pensjon utsettes for unødvendig risiko. 

Les mer om ansvarlig forvaltning.

 


Hva lurer andre på?