Prosjektforsikring

Skreddersydd for entreprenører og byggherrer for å sikre verdiene tilknyttet bygg- og anleggsplasser.

Verdier øker raskt i et prosjekt, og forsikringen gjelder inntil prosjektet/arbeidet i sin helhet er overtatt og tatt i bruk av eier.
Også materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet og skal inngå i prosjektet er omfattet.
For mange er det fornuftig å ha en årsforsikring. Da unngår man at en glemmer å forsikre enkelte prosjekter.

murer jobber med mur prosjektforsikring

Hva dekker prosjektforsikringen?

Forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade, og omfatter også: 

 • Bygge- og anleggsarbeid
 • Riving og rydding 
 • Rehabilitering, ombygging og reparasjon
 • Montasjearbeid ved for eksempel montering av maskiner eller produksjonslinjer
 • Maskiner, verktøy og hjelpeutstyr (som ikke inngår i ferdig bygg/anlegg)
 • Materialer og utstyr som skal inngå i bygget/anlegget, også ting levert og bekostet av byggherre
 • Arbeid bekostet og utført av byggherre
 • Ansattes tøy og effekter
 • Egne materialer på fast lagersted 
 • Brakker, boder, containere og tilsvarende som benyttes for arbeidets utførelse 
 • Ekstrautgifter som følge av erstatningsmessig skade 
 • Prisstigning
 • Offentlig påbud fra myndigheter 
 • Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler etc 
 • Kontorutstyr i forbindelse med administrasjon 

Trenger dere tilleggsdekninger?

Blant en rekke tilleggsforsikringer kan du for eksempel sikre deg mot avbruddstap/driftstap som følge av erstatningsmessig skade og utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon.


To avtaletyper

Har dere mange prosjekter, kan en årsavtale være mer gunstig enn å forsikre et enkeltprosjekt.

Enkeltforsikring

Med enkeltforsikring får du forsikring av ett prosjekt.

Forsikringen gjelder på det forsikringssted som fremgår av forsikringsbeviset.

Årsavtale

Årsavtalen tar utgangspunkt i bedriftens driftsinntekter for siste avsluttede regnskapsår, og omfatter alle arbeider i løpet av forsikringsåret.

Forsikringen gjelder på bygge- og anleggssteder i Norge. 


Ansvarsforsikring

I kombinasjon med prosjektforsikring, anbefaler vi også forsikring for ansvar som utførende innen bygg og anlegg. 


prosjektforsikrings-flamme

Har du hatt uhell eller skade?

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring

Vårt forsikringsselskap har skiftet navn fra SpareBank 1 Forsikring til Fremtind Forsikring. Hva betyr det for deg?