Styret

Styret i SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Pål Egil Rønn
Styreleder

Morten Randen
Nestleder
Guro Selfors Lund
Styremedlem
Liv Bjerke
Styremedlem
Jan Tore Meren
Styremedlem
Trond Amundsen
Styremedlem (ansattrepresentant)
Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Mobil: 901 93 660

Se også