Styret

Styret i SpareBank 1 Gudbrandsdal.

Pål Egil Rønn
Styreleder

Morten Randen
Nestleder
Guro Selfors Lund
Styremedlem
Siv Høye
Styremedlem
Trond Skjellerud
Styremedlem
Jorunn Blekastad
Styremedlem (ansatterepresentant)
Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Mobil: 901 93 660

Se også