Kundeoppfølging, markedsføring og samtykker

Vi ønsker å gi deg best mulig kundeoppfølging og rådgivning ved hjelp av vår kunnskap om ditt kundeforhold med oss. Her får du mer informasjon om hvordan vi gjør det. 


Kundeoppfølging og markedsføring

Når du har et kundeforhold hos oss, vil vi kunne tilby deg produkter innen de kategoriene som du allerede har et avtaleforhold med oss om. Våre produkter deles i kategoriene:

  • Betalingstjenester
  • Spare- og innskuddsprodukter
  • Lån og andre kreditter

Uten samtykke fra deg, vil vi kunne benytte nøytrale opplysninger om deg til kundeoppfølging og markedsføring: ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil vi eventuelt hente fra et felles konsernkunderegister.

Samtykker

For at vi skal kunne tilby deg råd og tilbud på en helhetlig og best mulig måte , må vi få samtykke fra deg. Da kan vi benytte de opplysninger vi har om deg til å gi tilpassede råd og tilbud i våre digitale kanaler. De samtykkene vi ber om finner du i nettbank og mobilbank under Innstillinger – Mine samtykker, eller du kan få mer informasjon om samtykker og personprofil her

Du kan ved henvendelse til oss og kreve ditt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed

Felles kunderegister

Vi har et felles kunderegister sammen med våre datter- og produktselskaper, også kalt konsernkunderegister. Dette gjelder blant annet for forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet/gruppen.

Kunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om deg, som navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap du er kunde i og hvilke tjenester og produkter du har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

Dersom vi har fått ditt samtykke til deling og bruk av alle de opplysninger vi har om deg, vil disse kunne lagres i et felles kunderegister for SpareBank 1. Det vil ikke deles opplysninger mellom SpareBank 1-bankene eller utleveres opplysninger til selskaper utenfor SpareBank 1. Du kan ved henvendelse til oss kreve ditt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.