2022

Årsresultat 2021

Nest beste resultat og betydelig utlånsvekst betyr mer til lokalsamfunnene

SpareBank 1 Gudbrandsdal fikk et
resultat etter skatt på 126,7 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 19.9
millioner kroner sammenlignet med 2020. Overskuddet er det nest beste som er
oppnådd i kroner i bankens historie. Egenkapitalavkastningen etter skatt endte
på 9,8 % mot 9,3% i 2020.

- Resultatet for 2021 er jeg veldig tilfreds med og beskriver en offensiv bank med dyktige medarbeidere som kaprer markedsandeler. Vi har store vekstambisjoner for framtida, noe som vil komme innbyggerne i Gudbrandsdalen og Lillehammer til gode. Også i år blir det satt av flere millioner kroner til lag, foreninger og frivillige organisasjoner, sier en fornøyd administrerende banksjef Per Ivar Kleiven.

Banken fikk drøye 2.000 nye kunder i 2021 og oppnådde en utlånsvekst på 11,1%, noe som er langt over
gjennomsnittlig kredittvekst i Norge. Også innskuddsveksten blant husholdninger og næringsliv var betydelig i fjor.

- Vi er en konkurransedyktig bank som biter fra oss i en tøff lokal konkurransesituasjon, men vi er også attraktive for kunder utenfor vårt
kjerneområde. Særlig kunder med fritidsbolig i vår region. Dette er et satsingsområde for oss, fortsetter Kleiven.

Også i 2021 har pandemien satt sitt preg på enkelte deler av lokalt næringsliv og husholdninger. Likevel opplevde banken lite tap, og mindre enn i 2020. Banken har over tid bygd robust soliditet som gir gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. Ved årsskiftet var bankens forretningskapital på 14,3 milliarder kroner.

SpareBank 1 Gudbrandsdal eies av sine kunder og overskuddet vil i sin helhet komme lokalsamfunnene til gode. Bankens styre anbefaler overfor generalforsamlingen å overføre 7,5 millioner kroner til gavefond til allmennytte formål.

Som følge av overført overskudd er SpareBank 1 Gudbrandsdals egenkapital per 31.12.21 på 1,36 milliarder kroner. Hele bankens årsrapport kan leses på våre hjemmesider.

For mer informasjon

For mer informasjon, kontakt

Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Tlf.: 901 93 660
André Winje Arntzen
Samfunnskontakt
Tlf.: 415 77 191