Gavemidler

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter.

Hvem kan søke om gavemidler?

Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi støtter med inntil kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Lag og foreninger i Gudbrandsdal kan søke.

Søknadsfristen gikk ut 14. februar 2021.