Gavemidler

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter.

Hvem kan søke om gavemidler?

Lag og foreninger som har sitt kundeforhold i SpareBank 1 Gudbrandsdal kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. 

Søknadsfristen var 10. februar 2022

Allmennyttige formål det kan søkes om støtte til:

  • Kunst og kultur
  • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Humanitære tiltak og helseformål
  • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
  • Kompetanse, utdanning, forskning
  • Klima og miljø, naturvern