Prosjektmidler

Vi skal være en synlig pådriver i utvikling av distriktet. Derfor deler vi hvert år ut store midler til lag og organisasjoner. 

Frist for å søke midler stengt for i år:

Takk til alle som har sendt oss søknader om prosjektmidler. Vi stenger nå mulighet til å søke støtte for i år, og vi vil antageligvis åpne opp igjen for mulighet til å søke 1. mars 2023.

Søk prosjektmidler

Prosjektmidler skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.

Prosjektet må grunngis og minst inneholde kostnadsoverslag med finansieringsplan. Størrelsen på prosjektet bør være over kr.20.000,-

Lag/organisasjoner må være kunde i SpareBank 1 Gudbrandsdal for å få tildelt prosjektmidler.
Må være i vårt markedsområde: Sel til Lillehammer.