Prosjektmidler

Vi skal være en synlig pådriver i utvikling av distriktet. Derfor deler vi hvert år ut store midler til lag og organisasjoner. 

Søk prosjektmidler

Prosjektmidler skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.

Prosjektet må grunngis og minst inneholde kostnadsoverslag med finansieringsplan. Størrelsen på prosjektet bør være over kr.20.000,-

Man må være kunde i SpareBank 1 Gudbrandsdal for å søke prosjektmidler.
Må være i vårt markedsområde: Sel til Lillehammer

Søknadsfristen gikk ut 14. februar 2021