Prosjektmidler

Vi skal være en synlig pådriver i utvikling av distriktet. Derfor deler vi hvert år ut store midler til lag og organisasjoner. 


Søk prosjektmidler

Prosjektmidler skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.

Prosjektet må grunngis og minst inneholde kostnadsoverslag med finansieringsplan. Størrelsen på prosjektet bør være over kr.20.000,-

Man må være kunde i SpareBank 1 Gudbrandsdal for å søke prosjektmidler.
Må være i vårt markedsområde: Sel til Lillehammer

Søknadsfrist 14. februar 2021

 


Vårt samfunnsansvar

Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over
tid og gir nytte og glede til mange.