Prosjektmidler

Vi skal være en synlig pådriver i utvikling av distriktet. Derfor deler vi hvert år ut store midler til lag og organisasjoner. 

Frist for å søke prosjektmidler:

Det vil ikke lenger være noen frist for å søke prosjektmidler. Det er nå åpent for å søke prosjektmidler hele året. Bakgrunnen for endringen er at vi ønsker å gjøre det mer fleksibelt i forhold til de som skal søke om midler. Vi ønsker at mest mulig er klart i forhold til prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og annen finansiering er klart før søknader sendes til oss.

Søk prosjektmidler

Prosjektmidler skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.

Prosjektet må grunngis og minst inneholde kostnadsoverslag med finansieringsplan. Størrelsen på prosjektet bør være over kr.20.000,-

Lag/organisasjoner må være kunde i SpareBank 1 Gudbrandsdal for å få tildelt prosjektmidler.
Må være i vårt markedsområde: Sel til Lillehammer.