Talentstipend

Har du talent innenfor musikk, idrett eller kultur? Er du dyktig i spesielle fag på skolen og vil videreutvikle ditt talent? Går du med en grunder i magen og vil videreutvikle din ide? Søk da vel!

Video placeholder image

Søk Talentstipend

Formålet med talentstipendet er at det skal bidra til at unge talentfulle personer skal få anledning til å utvikle eller videreutvikle talentet sitt innenfor kultur, musikk, idrett, utdannelse, kunnskap og forskning som kan komme vårt distrikt til gode. Det er et mål at disse personene skal bidra til å løfte regionen innen sitt område og være gode representanter utenfor regionen.

Hvem kan søke talentstipend?

  • Enkeltpersoner i alderen 15-25 år· Små eller store grupper av ungdommer
  • Talenter som utmerker seg på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå innenfor musikk, idrett, kultur, forskning, utdanning eller kunnskap i vårt
    markedsområde.
  • Må være innen vårt markedsområde, altså fra Sel til Lillehammer.

Vi ønsker å opplyse at samme person/gruppe 
ikke kan motta stipend flere ganger. 

Søknadsfristen var 10. februar 2022