Gavemidler

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter.


Hvem kan søke om gavemidler?

Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. Vi støtter med inntil 10.000 kroner per prosjekt, innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Lag og foreninger i Gudbrandsdal kan søke.

Søknadsfristen gikk ut 17.mars 2018.

 


Vårt samfunnsansvar

Det er viktig for vår egen virksomhet at det gror godt rundt oss. Derfor støtter vi prosjekter som skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange.