Talentstipend

Har du talent innenfor musikk, idrett, kultur eller næring? Er du dyktig i spesielle fag på skolen og vil videreutvikle ditt talent? Går du med en grunder i magen og vil videreutvikle din ide? Søk da vel!


Søk Talentstipend

Formålet med talentstipendet er at det skal bidra til at unge talentfulle personer skal få anledning til å utvikle eller videreutvikle talentet sitt innenfor kultur, musikk, idrett, utdannelse, kunnskap og forskning som kan komme vårt distrikt til gode. Det er et mål at disse personene skal bidra til å løfte regionen innen sitt område og være gode representanter utenfor regionen.

Hvem kan søke talentstipend?

· Enkeltpersoner i alderen 15-25 år

· Små eller store grupper av ungdommer

· Talenter som utmerker seg på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå innenfor musikk, idrett, kultur, forskning, utdanning eller kunnskap i vårt
markedsområde.

Vi ønsker å opplyse at samme person/gruppe 
ikke kan motta stipend flere ganger.

 

Søknadsfristen gikk ut 1. mars 2019 og neste blir i Q1 2020.