Har du eller dine nærmeste vært utsatt for sykdom eller skade?

Hva har skjedd?

Vi hjelper deg når noe skjer. Meld forsikringskrav på nett eller ring oss på 02300. Du kan også få nyttige tips til hva du kan gjøre hvis noe har skjedd. Vi hjelper deg hele døgnet!